დიჯითალ სიახლეები: ინსაითები, პროდუქტის განახლებები და სიახლეები
მიიღეთ უახლესი ინფორმაცია ინტერნეტ რეკლამის სამყაროს შესახებ
გაფილტვრა:
პროდუქტები: ქვეყნები: რეკლამის ტიპები: ყველაფრის წაშლა
გაფილტვრა
Home / GMP / CONSENT MODE V2: ახალი გამოწვევები და შესაძლებლობები რეკლამის განმთავსებლებისთვის

CONSENT MODE V2: ახალი გამოწვევები და შესაძლებლობები რეკლამის განმთავსებლებისთვის

CONTENT MODE

დღევანდელ ციფრულ სამყაროში, სადაც მონაცემების კონფიდენციალურობას მზარდი მნიშვნელობა ენიჭება, რეკლამის განმთავსებლები და ბიზნესები, რომლებიც ევროპის ეკონომიკური ზონის (EEA) და დიდი ბრიტანეთის აუდიტორიას ემსახურებიან უნდა დაემორჩილონ ახალ მარეგულირებელ მოთხოვნებს. ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილების მთავარი ხელსაწყო არის CONSENT MODE. ამ სტატიაში ჩვენ დეტალურად განვიხილავთ CONSENT MODE V2 სიახლეებს, მარეგულირებელ ჩარჩოს, შესაბამის ქვეყნებს და საუკეთესო პრაქტიკას ხელსაწყოს კონფიგურაციისთვის. 

ახალი რეგულაციების საფუძვლები

2024 წელს, რეკლამის განმთავსებლებმა, რომლებიც EEA და დიდი ბრიტანეთის მომხმარებლებს ემსახურებიან, უნდა განაახლონ ან დანერგონ თანხმობის რეჟიმი (CONSENT MODE), რათა დაიცვან ონლაინ აუდიტორია და შეინარჩუნონ ეფექტური ზომები GOOGLE-თან ერთად, რაც განპირობებულია ციფრული მარკეტინგის სფეროში განხორციელებული ცვლილებებით. 2024 წლის მარტიდან, ციფრული ბაზრების აქტის (DMA) ახალი დებულებები დამატებით ვალდებულებას აკისრებს იმ კომპანიებს, რომლებიც EEA ბაზრის მომხმარებლებთან, მათ შორის ევროკავშირის, ისლანდიის, ლიხტენშტაინის, ნორვეგიის, ინგლისის, შოტლანდიის, უელსის და ჩრდილოეთ ირლანდიის ქვეყნებთან მუშაობენ. აღნიშნული რეგულაციები დამატებით მოთხოვნებს აწესებს მონაცემების შენახვაზე და დამუშავებაზე, ასევე ამ ქვეყნის მომხმარებლებისგან თანხმობის მიღებაზე. 

CONSENT MODE

CONSENT MODE V2 რეკლამის დამამზადებლებს სთავაზობს ახალ შესაძლებლობებს მომხმარებლის თანხმობის მართვის და განახლებულ მარეგულირებელ მოთხოვნებთან შესაბამისობის კუთხით, რაც ასევე მოიცავს მონაცემების შეგროვებას და დამუშავებას. აღნიშნული საშუალებას აძლევს ბიზნესებს შეინარჩუნონ მათი მარკეტინგული კამპანიების ეფექტურობა და პარალელურად დააკმაყოფილონ მარეგულირებელი მოთხოვნები.

განახლებების ზემოქმედება რეკლამის დამამზადებლებზე და ბიზნესებზე

GOOGLE, როგორც ციფრული ბაზრის წამყვანი მოთამაშე მნიშვნელოვან სიახლეებს ნერგავს მის პროდუქტებში, რათა უზრუნველყოს მომხმარებლის მონაცემების კონფიდენციალურობა. აღნიშნული ცვლილებები ვრცელდება GOOGLE ADS, GOOGLE ANALYTICS 4, GOOGLE TAG MANAGER და GOOGLE MARKETING PLATFORM (GMP) პროდუქტებზე. 

GOOGLE სიახლეები ვრცელდება არა მხოლოდ EEA ქვეყნებზე და დიდ ბრიტანეთზე, არამედ სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ რეკლამის განმთავსებლებზე, თუ მათი კლიენტები უკვე არიან ან შეიძლება გახდნენ მომხმარებლები ამ ქვეყნებიდან. მაშინაც თუ კლიენტის გვერდი მდებარეობს უკრაინაში ან საქართველოში და მომხმარებლები ევროკავშირის ან დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიიდან შემოდის გვერდზე, აუცილებელია მისი თანხმობის მიღება პერსონალური მონაცემების გამოყენებაზე. ეს ხაზს უსვამს ახალი მარეგულირებელი მოთხოვნების დაკმაყოფილებისთვის CONSENT MODE დანერგვის მნიშვნელობას.

CONSENT MODE მოთხოვნის შეუსრულებლობის შედეგები

რეკლამის განმთავსებლები, რომლებიც ვერ შეძლებენ CONSENT MODE დანერგვას მათ ვებ-გვერდებზე ან აპლიკაციებში და ამგვარად დაარღვევენ DIGITAL MARKETS ACT-ის (DMA) მოთხოვნებს, შეიძლება სერიოზული უარყოფითი შედეგების წინაშე დადგნენ.  

GOOGLE ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებს მოთხოვნების დარღვევასთან დაკავშირებულ შესაძლო შედეგებზე. ცხადია, კომპანიას არ აქვს ჯარიმის დაკისრების უფლებამოსილება. სანაცვლოდ, GOOGLE აქტიურად ეხმარება მომხმარებლებს პროდუქტების განახლებაში, რათა მათ შეძლონ კონფიდენციალურობის და სამართლებრივი მოთხოვნების დაკმაყოფილება.

როგორ მუშაობს თანხმობის რეჟიმი

CONSENT MODE არის სპეციალური პარამეტრი, რომელიც გზავნის ცნობას GOOGLE TA-ის ან SDK-ს მომხმარებლის თანხმობის (ან უარის) შესახებ. ეს საშუალებას აძლევს ხელსაწყოებს შესაბამისი ცვლილება შეიტანოს მონაცემების დამუშავებაში და გაითვალისწინოს უარის შედეგად დაკარგული მონაცემები.

თანხმობის გადაცემის მექანიზმები

მომსახურების ან პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის ძიებისას ჩვენ ვხედავთ რეკლამას და ვაჭერთ მას თუ ის ჩვენთვის საინტერესოა. რეკლამის ვებგვერდის ან აპლიკაციის მონახულების შემდეგ ჩვენ გვხვდება თანხმობის რეჟიმის ბანერი და ვაკეთებთ არჩევანს მივცეთ თუ არა ვებგვერდს ნებართვა სარეკლამო და ანალიტიკური მიზნებისთვის დაამუშაოს ჩვენი მონაცემები.

თანხმობის შედეგად გადაცემული პარამეტრები

თანხმობის შემთხვევაში, GOOGLE TAG იღებს წვდომას თქვენს ვებ მონაცემებზე, კერძოდ:

  • ინფორმაცია IP მისამართებზე;
  • ვებგვერდის URL ინფორმაციაზე, რაც მოიცავს ინფორმაციას რეკლამაზე დაჭერის შესახებ URL პარამეტრების ფარგლებში, როგორიც არის GCLID/DCLID.
  • მესამე მხარის ქუქი ფაილებზე, რომლებიც ადრე დაყენდა google.com და doubleclick.net მიერ, ასევე პირველი მხარის ქუქი ფაილებზე, როგორიც არის gcl.

მობილური აპლიკაციების შემთხვევაში ხდება შემდეგი ინფორმაციის შეგროვება:

  • რეკლამის ID და/ან IDFA.
  • აპლიკაციის ID, რომელიც იქმნება GOOGLE ANALYTICS მიერ FIREBASE SDK მიზნებისთვის.

სხვადასხვა მომხმარებლის თანხმობის ფარგლებში შეგროვილი ინფორმაციის შესახებ დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს თანხმობის რეჟიმი ვებგვერდებზე და მობილურ აპლიკაციებში, GOOGLE ANALYTICS  დახმარების ცენტრი.

CONSENT MODE

უარის შემთხვევაში

თუ მომხმარებლის თანხმობა არ არის, მაშინ აქტივაციის დროს არ ხდება ქუქი ფაილების შენახვა და მომხმარებელზე მხოლოდ მინიმალური მონაცემები გადაიცემა. ასეთი სიგნალები მუშავდება  GOOGLE-ის ხელოვნური ინტელექტის მიერ და დარჩენილი ინფორმაცია ექვემდებარება კონვერსიის და ქცევის შესახებ მოდელირებას GOOGLE ხელსაწყოების დახმარებით.

ამგვარად, მომხმარებლის ინფორმაცია (ქუქი) ან საბაზისო ინფორმაცია შეიძლება გამოყენებული იქნას რეკლამის განმთავსებლების მიერ GOOGLE ANALYTICS-ისა და სარეკლამო პლატფორმების ფარგლებში სარეკლამო კამპანიების სამომავლო ოპტიმიზების და გაუმჯობესების მიზნებისთვის. GOOGLE-ს თანახმად, მისი ხელოვნური ინტელექტი აღადგენს კავშირს რეკლამის გამოსახულებასა და საიტზე კონვერსიას შორის შემთხვევების 65%-ში, თუ მომხმარებლის მხრიდან არ არის პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობა.

თანხმობის რეჟიმის სხვადასხვა სახეობა

არსებობს თანხმობის რეჟიმის დანერგვის ორი სახეობა: საბაზისო და მოწინავე. მოწინავე რეჟიმი უზრუნველყოფს მეტ მონაცემს მოდელირებისათვის, როდესაც მომხმარებელი არ იძლევა თანხმობას. 

  • საბაზისო რეჟიმი. საბაზისო რეჟიმის ფარგლებში, GOOGLE TAG არ იტვირთება, ან არ ხდება გადაცემა მანამ, სანამ არ დაფიქსირდება მომხმარებლის ბანერთან ინტერაქცია. თუ მომხმარებელი არ მისცემს თანხმობას, მაშინ GOOGLE არ გადასცემს მათ მონაცემებს (არ ხდება არც სტატუსის გადაცემა) და, შესაბამისად, არ ხდება GOOGLE TAG აქტივაცია.

CONSENT MODE-ის გამოყენების საბაზისო რეჟიმი

CONSENT MODE
  • მოწინავე რეჟიმი. ამ რეჟიმის ფარგლებში, GOOGLE TAG იტვირთება მომხმარებლის მიერ საიტის ან აპლიკაციის გახსნისთანავე, თანხმობის მოთხოვნის გაგზავნამდე. ეს საშუალებას აძლევს GOOGLE-ის ალგორითმს მიიღოს მეტი მონაცემი და უფრო ზუსტი კონვერსია გააკეთოს იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც უარს ამბობენ მათი ანალიტიკური მონაცემების ხელმისაწვდომობაზე. 

CONSENT MODE-ის გაფართოებული რეჟიმი

CONSENT MODE

CONSENT MODE V2-ს ახალი მახასიათებლები და პარამეტრები

2024 წლამდე, CONSENT MODE იყენებდა თანხმობის მხოლოდ ორ არჩევანს ad_storage-სა და analytics_storage-ს. ხდებოდა ქუქის წაკითხვა და ჩაწერა, რომლებიც უკავშირდებოდა ანალიტიკურ ინფორმაციას და რეკლამას ვებგვერდებზე ან აპლიკაციაში. 2024 წლიდან, დაემატა ორი ახალი პარამეტრი ad_user_data და ad_personalization. ეს უკანასკნელი პასუხისმგებელია მომხმარებლის მონაცემების სარეკლამო მიზნებისთვის გადაცემაზე და აკონტროლებს პერსონიზირებული რეკლამების აქტივაციას (რე-მარკეტინგი). 2024 წლის მარტიდან, განახლებული CONSENT MODE V2-ს გამოყენება სავალდებულოა გახდა მომხმარებლის თანხმობის მიღებისთვის. 

CONSENT

ოფლაინ მონაცემების გამოყენება სარეკლამო კამპანიებისთვის

თუ რეკლამის განმთავსებელს სურს გამოიყენოს ოფლიან მონაცემები მათი CRM-ისა ან მონაცემთა ბაზის მიზნებისთვის, მაშინ აუცილებელია დამატებითი პარამეტრების დაყენება. ოფლაინ მონაცემების GOOGLE ADS ან DV360 სარეკლამო კამპანიებში გამოყენებისთვის, რეკლამის დამამზადებელმა უნდა განაახლოს API შესაბამისი პლატფორმისთვის და დაიწყოს თანხმობის რეჟიმის სიგნალების გაგზავნა. მობილური აპლიკაციებისთვის მსგავსი ვითარებაა –  აუცილებელია API-ს განახლება ოფლაინ აუდიტორიის  CUSTOMER MATCH-ის ფარგლებში გადაცემის და თანხმობის სიგნალების გაგზავნისთვის.

ამგვარად, GOOGLE-ის განახლება მომხმარებლის მონაცემთა დაცვისთვის მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს მსოფლიოს რეკლამის განმთავსებლებზე. მიუხედავად ბიზნესის ადგილმდებარეობისა, მნიშვნელოვანია CONSENT MODE-ის დანერგვა, რათა დაკმაყოფილდეს ახალი მარეგულირებელი მოთხოვნები. ეს უზრუნველყოფს არა მხოლოდ კანონთან შესაბამისობას, არამედ საშუალებას მისცემს რეკლამის განმთავსებელს მოახდინოს მისი სარეკლამო კამპანიების ოპტიმიზება მომხმარებლის მონაცემების და GOOGLE-ის ხელოვნური ინტელექტის მიერ დამუშავებული სიგნალების გამოყენებით. 

CONSENT MODE დაყენებისთვის ჩვენ მოგიმზადეთ დეტალური სახელმძღვანელო და მასში შევიყვანეთ პრაქტიკული რჩევები. ჩამოტვირთეთ სახელმძღვანელო დეტალური ინსტრუქციებისა და მითითებებისთვის, რომლებიც დაგეხმარებათ რეჟიმის ეფექტურად დანერგვასა და მარეგულირებელი მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში. 

ADMIXER ADVERTISING არის GOOGLE MARKETING PLATFORM-ის ოფიციალური პარტნიორი 2016 წლიდან. ჩვენ ვეხმარებით ბრენდებს სარეკლამო ტექნოლოგიებზე, ანალიტიკურ ინფორმაციაზე, შემოქმედებით და ქლაუდ პლატფორმებზე წვდომის მიღებაში. დარჩით ჩვენთან და ყოველთვის ინფორმირებული იყავით ციფრული მარკეტინგის სიახლეების შესახებ!

1. Google “Welcome to Durable Measurement in 2024”, January 2024

Scroll To Top